AutoCAD Structural Detailing – видео за последователността на работа при метални конструкции

Видео за последователността при разработване на стоманена конструкция с AutoCAD Structural Detailing.