Наклонени греди в Revit

Един от начините да моделирате наклонена греда в Revit е да зададете различни стойности на Start Level Offset и End Level Offset в панела Properties на гредата. В такъв случай е възможно да допуснете грешка поради точността, с която въвеждате тези стойности. Обикновенно се въвежда крайна стойност (с една, две, или повече значещи цифри), а действителната кота е с много повече значещи цифри след запетаята.

Continue reading “Наклонени греди в Revit”

Несвързани греди в Revit Structure

Може би ви се е случвало, при моделиране на конструкция в Revit Structure да се окаже, че някоя греда не е “закачена” за съседните  конструктивни елементи – греди или колони. Това може да доведе до проблеми при прихващане чрез 3D snapping или до некохерентност на аналитичния модел.

Continue reading “Несвързани греди в Revit Structure”

Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция в Autodesk Robot Structural Analysis (+видео)

Като повечето съвременни програми за изчисление по МКЕ Autodesk Robot Structural Analysis разполага с инструменти за анализ 2D и 3D конструкции, оразмеряване на стоманени, стоманобетонни и дървени конструкции, динамичен анализ и т.н. Основните възможности на различните програми са сходни и тук ще обърна внимание на специфичните за Robot инструменти, които го правят предпочитан инструмент за изчиление и оразмеряване на стоманени конструкции. Continue reading “Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция в Autodesk Robot Structural Analysis (+видео)”

Автоматично генериране на реални конструкции от mass елементи – Revit structure generator

Autodesk labs предлагат полезно приложение за Revit Structure – Structure Generator. С негова помощ много бързо от маси могат да се създават модели в ранната фаза на проектиране. Това е полезно при разработката на концепцията да дадена сграда още в идейното решение на архитектурното решение. Continue reading “Автоматично генериране на реални конструкции от mass елементи – Revit structure generator”

Фамилии в Revit – вертикална кота (+видео)

Инструментите за създаване на собствени детайли, нови елементи и въобще за “приспособяване” на Revit към нашите изисквания са фамилиите (Families). Чрез тях можем да ускорим и подобрим създаването на модела и основно да променим вида на окончателните чертежи. В поредица от статии ще ви покажа примери за създаване на различни видове Families.

За начало ще започна с вертикална кота за разрези. Continue reading “Фамилии в Revit – вертикална кота (+видео)”

DWG convert

В AutoCAD 2012 е включен един много полезен инструмент – DWG Convert. Както подсказва името му, с него много лесно могат да се запазят в по-нова или по-стара версия голям брой чертежи, без да е нужно да се отварят по отделно. Версиите, които се поддържат са R14, 2000, 2004, 2007 и 2010.

 

 

Continue reading “DWG convert”