Безплатни приложения за AutoCAD – Autodesk Exchange Apps

С излизането на версия AutoCAD 2013 Autodesk “пуска в употреба” сайта  Autodesk® Exchange Apps. На този сайт са събрани и публикувани приложения за AutoCAD от разработчици, членове на Autodesk Developer Network. Освен за AutoCAD тук са качени и приложения за AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture, Revit, Inventor и много други.

Continue reading “Безплатни приложения за AutoCAD – Autodesk Exchange Apps”

Autodesk Revit – custom curtain wall

Revit - custom curtain wallЗа моделирането в Revit на по-сложни curtain systems въхру произволни повърхности, се налага да се изплозва други техники вместо вградената функция Curtain System. В следващия пример ще ви опиша накратко последователността на работа при използване на Curtain Panels.

Continue reading “Autodesk Revit – custom curtain wall”

AutoCAD Structural Detailing – настройки по темплейтите за армировки

AutoCAD Structural Detailing - настройки за армировкаНастройките за чертане в AutoCAD Structural Detailing се пазят в темплейта, който зареждаме при отваряне на нов чертеж. Най-добрата практика е да се направи собствен темплейт, като се започне от някой от готовите. Отваряне на съществуващ темплейт става от Главно Меню->Open->Drawing и за Files of type се избере Drawing Template.

Continue reading “AutoCAD Structural Detailing – настройки по темплейтите за армировки”

AutoCAD Structural Detailing – хоризонтална връзка “на ръка” (+ видео)

AutoCAD Structural Detailing - връзка "на ръка"За голяма част от типовите конструкции в AutoCAD Structural Detailing са предвидени макроси за по-бързо и лесно моделиране. Въпреки това, не всички конструкции могат да се моделират изцяло с макроси. Независимо, че в програмата е предвидено автоматично изчертаване на хоризонтални и вертикални връзки, ще ви покажа накратно моделиране на хоризонтална връзка.

Continue reading “AutoCAD Structural Detailing – хоризонтална връзка “на ръка” (+ видео)”