AutoCAD Structural Detailing – вмъкване на един и същи блок в различни изгледи (видео)

Вмъкването на блокове в изгледи на AutoCAD Structural Detailing (за метални конструкции) понякога не е много лесно, поради начина на използване на слоевете (Layers) от самата програма. В общия случай, ако вмъкнете блок в един изглед в Edition Layout, после е невъзможно да го вмъкнете в друг изглед.

Continue reading “AutoCAD Structural Detailing – вмъкване на един и същи блок в различни изгледи (видео)”

Точност на изобразяване на тръби в AutoCAD Structural Detailing

точност на тръби в ASDAutoCAD Structural Detailing изобразява тръбните сечения не като цилиндър, а като призма с краен брой стени. Това е валидно както за моделното пространство, така и за чертежите. Задаването на точността на изобразяване не се влияе от настройките на “чистия” AutoCAD и не се управлява от Project Preferences. По подразбиране, изобразяването става с правилен многоъгълник с 16 страни.

Continue reading “Точност на изобразяване на тръби в AutoCAD Structural Detailing”

Връзка между Robot Structural Analysis и Revit 2014

От версия 2014 на Autodesk Revit има промяна при стартирането на команда за връзка на аналитичния модел в Revit с изчислителния модел в Robot Structural Analysis. Във версия 2013 командата за връзка в Revit се инсталираше автоматично в менюто Analyze. Continue reading “Връзка между Robot Structural Analysis и Revit 2014”

Курсове във Варна по AutoCAD Structural Detailing и Robot Structural Analysis

Организираме курсове във Варна по AutoCAD Structural Detailing и Robot Structural Analysis. Курсовете ще се проведат в две последователни седмици в учебния център на КАД Пойнт от 23.07 до 01.08.2013г. Continue reading “Курсове във Варна по AutoCAD Structural Detailing и Robot Structural Analysis”