Graphics overrides с използването на филтри в Revit

revit-override-by-filterПри оформяне на чертожната документация се налага да изобразяваме групи от елементи с различни щриховки, тип и цвят на линииите, независимо от настройките на материалите и глобалните настройки на изгледа. Като групирането на елементите може да бъде по най-различен признак – материал, тип, дължина и други. Това може да се постигне с използването на филтрите в Revit.

Continue reading “Graphics overrides с използването на филтри в Revit”