Курс по AutoCAD Structural Detailing от 10.03-13.03.2015 в гр.София

Организираме курс в София по AutoCAD Structural Detailing. Курсът ще се проведе в учебния център на КАД Пойнт от 9:00 до 14:00, в четири последователни дни от 10.03. до 13.03.2015г. Continue reading “Курс по AutoCAD Structural Detailing от 10.03-13.03.2015 в гр.София”

Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.02-27.02.2015г. в гр.София

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.02-27.02.2015г. Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Continue reading “Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.02-27.02.2015г. в гр.София”