Относителни и абсолютни коти в Revit

В повечето случаи проектите на сгради и съоръжения имат относителна кота ±0.00, която е съотнесена към абсолютната й надморска височина. Това отбелязваме в забележките или в чертежите като изписваме например “кота ±0.00=315.25”. Как може да се използват тези коти в Revit, без да смятаме и да надписваме на ръка?

Continue reading “Относителни и абсолютни коти в Revit”

Нови инструменти за конструктивно проектиране от КАД Пойнт

logo bimwareОт 01 Август 2015 г. КАД Пойнт стана официален партньор за продуктите BIMware на фирмата Robobat Polska Sp. z o.o. , която разработваше програмата за статичен и динамичен анализ на строителни конструкции – ROBOT Millennium. Тя бе закупена от Autodesk и в момента ви е позната под името – Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Continue reading “Нови инструменти за конструктивно проектиране от КАД Пойнт”

Revit – необходимо е повишено внимание при дименсии на отвори в плочи

revit-floor-openingRevit притежава доста добри инструменти за поставяне на отвори в стени, плочи и т.н. Това е възможно да стане както с вградените фамилии за отвори (system families), така и с фамилии дефинирани от потребителя. Тук искам да обърна внимание на една подробност при използването на командата “Vertical Opening”. Continue reading “Revit – необходимо е повишено внимание при дименсии на отвори в плочи”