Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 09.10.2015

На 09.10.2015г. от 10:30 часа КАД Пойнт ще направи Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016. В нея ще видите създаване на модел на стоманена конструкция и последващо генериране на чертежи за фази КМ и КМД. Continue reading “Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 09.10.2015”

Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. в гр.София

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Continue reading “Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. в гр.София”