Проекции и разрези на 3D модел в AutoCAD 2013 (видео)

Проекции и разрези от 3D модел в AutoCAD 2013В последно време все повече проектанти от различни специалности се насочват към софтуерни продукти за проектиране в 3D, независимо дали причината е в по-добрата производителност при проектиране в триизмерен модел или в BIM – Building Information Model, налаган не само от Autodesk, но и от по-големите производители на софтуер. На практика не малка (а може би и по-голямата?) част от колегите  от един проектатнския колектив работят с 2D чертежи.

Обикновено проблемът се решава с “изваждане” на планове и разрези от 3D модела в отделни етапи на проектирането за съгласуване и налагане на подложки. Много често обаче се получава така, че колегата не ни е изпратил точно разреза или плана, който ни трябва. Работата в 3D в не е добре позната от повечето потребители на AutoCAD и вариантът сами да си правят необходимите разрези до версия 2012 не беше много удачен.

Във версия 2013 са добавени много удобни инструменти за създаване на разрези и проекции от 3D модела, с които дори и да не сте работили в 3D ще се справите без проблеми. Необходимо е само да получите триизмерния модел и да извадите от него информацията която ви е необходима. Следващото видео показва как става това:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *