Курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в гр.София

КАД Пойнт организира курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Advance Steel е, след завършването му да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате впоследствие проектната документация – чертежи и таблици (КМ и КМД). Курсът разглежда и начините за създаване на потребителски стилове на генерираните чертежи и таблици. Курсът е с продължителност 25 учебни часа, в четири дни.

Програма:

1. Интерфейс и настройки на програмата
2. Организация на модела
2.1. Нива
2.2. Групи
2.3. Управление на видимости
2.4. Управление на координатни системи
2.5. Методи за селекция
3.Моделиране на стоманена конструкция:
3.1. Оси
3.2. Греди, колони и др.
3.3. Автоматични макроси за X-връзки, стълби, столици.
3.4. Болтове, заварки
3.5. Автоматични връзки (съединения) между елементите
3.6. Моделиране на връзки и части от конструкцията „на ръка“
3.7. Потребителски сечения
3.8. Оразмеряване на някои типови съединения по EC3
4.Изготвяне на документация – КМ и КМД
4.1. Организация на чертежите – Drawing Manager
4.2. Създаване на чертежи с Drawing Styles и Drawing Process
4.3. Количествени сметки – BOM Styles
5.Настройка на потребителски стилове за чертежи и таблици
5.1. Drawing Styles
5.2. Drawing Process
5.3. Prototypes
5.4. BOM styles
6.Връзки с други програми
6.1. Import/Export от Revit (демонстрация)
6.2. Export за „чист“ AutoCAD
6.3. Export DXF, DSTV и NC формати за цифрови машини

2 thoughts on “Курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в гр.София”

    1. курсът е платен. Ако желаете подробности, моля позвънете в офиса на КАД Пойнт – тел.02/9833001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *