Курс по Advance Steel

Целта на курса по Autodesk Advance Steel е, след завършването му да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате впоследствие проектната документация – чертежи и таблици (КМ и КМД). Курсът дава и основните насоки за работа при създаване на потребителски стилове. Курсът е с продължителност 25 учебни часа, в четири дни.

Програма:

1. Интерфейс и настройки на програмата
2. Организация на модела
2.1. Нива
2.2. Групи
2.3. Управление на видимости
2.4. Управление на координатни системи
2.5. Методи за селекция
3. Моделиране на стоманена конструкция:
3.1. Оси
3.2. Греди, колони и др.
3.3. Автоматични макроси за X-връзки, стълби, столици.
3.4. Болтове, заварки
3.5. Автоматични връзки (съединения) между елементите
3.6. Моделиране на връзки и части от конструкцията „на ръка“
3.7. Потребителски сечения
3.8. Оразмеряване на някои типови съединения по EC3
4. Изготвяне на документация – КМ и КМД
4.1. Организация на чертежите – Drawing Manager
4.2. Създаване на чертежи с Drawing Styles и Drawing Process
4.3. Количествени сметки – BOM Styles
5. Начална информация за настройки на потребителски стилове
5.1. Drawing Styles
5.2. Prototypes
5.3. BOM styles
6. Import/Export
6.1. Export за „чист“ AutoCAD
6.2. Export DXF, DSTV и NC формати за цифрови машини