Точност на изобразяване на тръби в AutoCAD Structural Detailing

точност на тръби в ASDAutoCAD Structural Detailing изобразява тръбните сечения не като цилиндър, а като призма с краен брой стени. Това е валидно както за моделното пространство, така и за чертежите. Задаването на точността на изобразяване не се влияе от настройките на “чистия” AutoCAD и не се управлява от Project Preferences. По подразбиране, изобразяването става с правилен многоъгълник с 16 страни.

Ако за чертежите това лесно може да се пренебрегне, не така стои въпроса, когато моделираме изрязване на профили по тръба. Тогава изрязването става по призма, а не по кръгло сечение:

Чертеж с “наръбен” изглед на сечението не е чак такъв проблем, но ако се наложи експорт на модела за чист AutoCAD като solids, тръбите се експортират с едрите ръбове.

Няма как да накараме AutoCAD Structural Detailing да изобразява тръбите с кръгло сечение, но може да зададем по-голям брой на стените на призмите, на които се разделя. Това става с променливата RBCS_Profslices. Това не е системна променлива, а променлива за самия обект. Като изпишем RBCS_Profslices в командния ред, след това трябва да посочим на кои профили ще променим точността и след това да зададем новата стойност.

По-точното изобразяване на тръбните профили, натоварва допълнително модела и при големи тръбни конструкции може да има чувствително забавяне на работата на програмата.

Ето как изглеждат тръбите при зададени 128 стени на призмите:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *