AutoCAD 2015 – новото в тази версия

Вече излезе официално AutoCAD 2015. Във версии 2013 и 2014 разработчиците от Autodesk наблегнаха на нови функции и инструменти, докато основният фокус в AutoCAD 2015 е подобряване на производителността на потребителите. В сравнение с предишната версия, в която нововъведенията бяха малко и предизвикаха негодувание сред потребителите, сега от Autodesk са се постарали да си заработят хонорара и да компенсират за миналата версия.

 

1. Файлов формат

Файловият формат остава същия както за версии 2013/2014. Има обаче едно съществено нововъдение – файлът вече няма да носи информация за това дали е правен с учебна (Educational) или работна (Commercial) версия. При команда Save, автоматично се премахва educational plot stamp, ако има тъкъв. За това ще пиша по-подробно в следващи статии.

2. Нова начална страница

След отварянето прозорецът на AutoCAD е разделен на табове (раздели). В началото е актовен само еднин –  New tab, но с натискане на символа “+” десния край на New Tab могат да се отворят нови tab-ове. Когато долу е активен бутона Create може да отворите нов или съществуващ чертеж, виждате чертежите, по които сте работили преди, можете да се свържете с Autodesk 360. Ако е активен бутона Learn може да избирате обучителни филмчета и online ресурси за AutoCAD.  Бутоните Create и Learn се намират долу в средата. При отваряне на нов чертеж с командата Open, той автоматично се зарежда в нов tab:

3. Подобрени функции на Help-a

Много полезна функция  – когато изберете някаквя команда в Help, може с кликване на линк-бутона да видите къде точно се намира в Ribbon интерфейса:

4. Цветни теми за интерфейса.

Това може би е първото нещо, което прави впечатление – новата “Dark” тема на менютата и палетите. Според мен е по-добра за зрението от контрастните бели панели. Ако на някой все пак не му хареса, може да върне старата по-светла тема (Light)  от Options->Display->Color Scheme.

5. Нови галерии в Ribbon интерфейса

При избор на команда за вмъкване на блок, той може да се избира директно от Ribbon-a. Същото важи и при смяна на стила на текстове, дименсии, таблици и мулти-лидери.

6. Управление на Layout-ите

Нов Layout може да се създава и с кликане на символа “+” в дясно от последния лейаут. Когато layout-ите станат много, долу в дясно се появява бутон, с който лесно се прескача от един чертожен лист в друг. В управлението на цветовете на AutoCAD е добавен и цвят за пространството под листа (Layout->Paper background).

7. Подобрена графика –  Line smoothing

Със системната променлива LINESMOOTHING може да се “пусне” anti-aliasing на изчертаните елементи, когато са в 2D wireframe режим (стандартния за AutoCAD). Или иначе казано – да не ви изглеждат наклонените лини като стълбичка, заради пикселите:

Това може да се управлява и през диалоговия прозорец Graphics Performance. Стартира се от иконите долу в дясно – бутона hardware acceleration. Тези настройки не влияят върху качеството на плотиране, а се отнасят само до графичния прозорец на AutoCAD.

8. Подобрения при редакция и създаване на елементи

При команда Move, старото местоположение на преместваните обекти се показва в сиво (fade) докато не се завърши командата:

При изчертаване на сложни линии, AutoCAD вече визуализира цялата линия в момента на изчертаване:

При изчертаване на полилиния, тя е видима със съответния цвят и тип линия каквато е зададена, а не както до сега – с плътна сива линия до момента, в който командата приключи:

9. Подобрено селектиране – ласо

Много удобна нова команда – при нея със задържане на левия бутон на мишката могат да се заоградят като с ласо обектите за редакция. И тук важи правило за пресичащ или непресичащ прозорец на селектираните елементи – ако фигурата се изчертае от дясно на ляво ще се изберат елементите, които попадат изцяло в контура, ако се изчертае в обратната посока, освен това ще се изберат и елемтните, които се пресичат от контура:

Новият инструмент за селектиране се управлява от тук:


10. Предварителен изглед на команда

Новата опция Command Preview в  Selection tab-а в Options панела даа възмождат да видите резултат от командите Trim, Extend, Lengthen, Break и MatchProp по отношение на селектираните обекти. Тази опция  се отанся и за Fillet, Chamfer и Offset. При командите Trim и Extend, след избиране на границата за trim/extend, само с преминаване над даден обект в сиво се вижда резултата:

 

Preview на командата Match Properties:

 

11. Подобрения в курсора

Сега курсорът вече показава с малка икона каква е текущата команда. Например при селектиране с ляв или десен прозорец, иконите (autodesk са ги кръстили badges) в курсора са различни:

Когато се пусне команда за определяне на дължина, радиус, ъгъл, площ, обем или командата list, курсорът има въпросителна. Това са командите Inquiry->Distance, Radius, Angle, Area, Volume, List:

 

При различните команди – Copy, Scale, Move, Rotate:

Посокта на иконката при Rotate, показава посоката на положителните ъгли, настроени в Units:

12. Подобрение на Model space viewport-ите

След създавеане на повече от един Viewport  (в Ribbon-a от View->Viewport Configuration) в моделното пространство, може чрез влачене с мишката да се променят техните размери. Активният прозорец е със синя линия. От знака “+” на контура на прозорците, лесно могат да се създават нови:

13. Подреждане на слоевете

Във версия 2015  ако имате слоеве с имена например такива числа 1, 4, 25, 6, 21, 2, 10, те ще се подредят по естесвеното нарастване на числата ето така: 1, 2, 4, 6, 10, 21, 25. В предишните версии подредбата щеше да е по строго азбучен ред или така: 1, 10, 2, 21, 25, 4, 6. Това важи за всички списъци на панели – самия Layer панел, Ribbon-а, панелите за hatch и Quick select:

14. Подобрения при чертане на аксонометрии

При чертане на аксонометрия директно в 2D можете да избирате посоките директно от Status лентата в долната част на екрана:

15. Подобрения при форматиране на Mtext

В почти всяка нова верси има някакво усъвършенстване на Mtext редактора. В тази версия са добавени автоматични номерациии (Auto bullets & numbering), автоматична смяна на главни с малки букви, когато потребителят е забравил включен бутона CAPS Lock – ако изпишете пОДОБРЕНИЯ, автоматично ще стане Подобрения и ще се изключи бутона CAPS Lock.

Добавени за нови бутони за subcript и superscript:

Подобрена е функцията Autostack (за изписване на дробни числа):

Добавен е бутон Match Properties:

По-лесно е управлението на табулациите:

 16. Подравняване на текст

Много полезна нова команда – TEXTALIGN. Подравнява текстовете по точката им на вмъкване:

17. Изключване на прихващането по дименсионни линии

Още едно полезно нововъведение – когато слагате дименсии, прихващането по съществуващите дименсии е изключено, с цел избягване на грешки. Управлява се от тук:

18. Fillet в дъговидни сегменти на полилиния

В заключение

Макар че някои новости не са описани тук, се вижда, че тази версия е това, което очакват потребителите от една “нова” версия.  В AutoCAD 2015 също така са направени и много подобрения при вмъкването на карти online и при работата с лазерно сканирани облаци от точки (point clouds). Те ще бъдат тема на отделна статия.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *