Важни системни промеливи в AutoCAD

Системни променливи в AutoCADНа повечето от нас се е случвало понякога  AutoCAD да не се държи както обикновено. Не селектира правилно, някои команди въобще не работят както трябва или изведнъж изчезват важни панели. В почти всички случаи това се дължи на промяна на стойността на някоя от системните променливи.

Понякога това става без някаква видима причина. Основно стойността системните променливи (system variables) се променя от външни програми, които могат да бъдат Lisp програми, макроси или библиотеки с изпълним код. Когато в даден момент във външната програма е сменена стойността на някоя системна променлива и програмата не завърши работата си или е написана некоректно, се получава така изненадващата “самостоятелна” промяна на стойността на системната променлива. Освен това някои команди по менютата или бутони в панелите също променят системни променливи и при едно грешно кликване, което остава незабелязано, се чудим какво точно стана.

Ето и описание на любимите ми системни променливи, като някои от тях наистина могат да вгорчат работата с AutoCAD:

FILEDIA  – безспорен лидер, приема стойности 0 и 1. При стойност 0 панелите Open, Save, Save As преминават  в диалогов режим и всички необходими пътища и имена на файлове трябва да се изписват в командия ред. Стойност 1 възстановява нормалната работа;

PICKADD – управлява начина за селектиране на елементите в чертежа. При стойност 0 добавя в селекцията само последните избрани елементи и размаркира избраните до момента. При стойност 1 работи както сме свикнали. При зададена стойност 2 – маркирането на елементите е нормално, като в допълнение ако изберем елементите с команда SELECT от командния ред, елементите остават маркирани след приключване на командата (select). Стойността на тази променлива може да бъде сменена и при кликване на този бутон в Properties панела:

 

 

HIGHLIGHT – управлява видимостта на избраните елементи. При стойност 0 селектираните обекти не се различават от другите (не са прекъсната линия, удебелини и т.н.). Когато избирате извън команда все пак може да различите селектираните обекти по маркираните grips. При стойност 0 избраните обекти са както обикновено;

EDGEMODE – много удобна възможност за управление на работата на командите Trim и Extend, приема стойности 0 и 1. При стойност 0 командите Trim и Extend работят за елементи, които имат пресечна точка. Когато стойността на променливата е 1 може да изпълнявате Trim  и Extend и за елементи, които не са пресечени на чертожната област, но имат пресечна точка някъде в продължението си:

Команда Trim за елементи, които не се пресичат в чертожната област

MIRRTEXT – когато стойността на променливата е 1, при прилагане на команда Мirror върху текст получаваме огледално копие (обърнат на обратно). При MIRRTEXT=0 текстът, който е “мирнат” е с ориентацията на изходния текст.

ZOOMFACTOR – приема стойности от 3 до 100. При по-голяма стойност zoom-ването със средния бутон на мишката става по-бързо и обратно. AutoCAD се инсталира със ZOOMFACTOR=60;

ZOOMWHEEL – обръща посоката на zoom-in  и zoom-out на средния бутон на мишката, приема стойности 0 и 1. Предвидена е за потребители, които са свикнали на подобен интерфейс от други програми;

Следващите няколко променливи позволяват “изчистване” на някои нововъведения, така че интерфейса да се доближи до старите версии.

XDWGFADECTL – приема стойности от -90 до 90. Контролира прозрачността (fade) на вмъкнатите XREF файлове;

LAYLOCKFADECTL – приема стойности от -90 до 90. Показва с колко процента са прозрачни заключените слоеве. При стойност 0 или отрицателна заключените слоеве са непрозрачни. Стойностите от 1 до 90 дават съответните проценти на прозрачност. Не може да се зададе стойност по-голяма от 90 за да не се бъркат слоевете със замразените и угасени слоеве;

HPDLGMODE – ако работите с ribbon интерфейса, сигурно ви липсва моменталното показване на Hatch панела, когато правите щриховки. Тази променлива може да го върне по подразбиране и няма да е необходима да избирате seTtings от командния ред. При стойност 0 Hatch панела не се показва автоматично, при стойност 1 се показва и при стандартния и при ribbon интерфейса, при стойност 2 – само за стария интерфейс;

LAYERDLGMODE – с нейна помощ може да върнете стария вид на Layers панела. При стойност 1 e новият панел, при стойност 0 – панела със слоеве, на който сме свикнали – с бутони OK, Cancel, Aplly и бутон Close на правилното място – горе в дясно 😉

HPQUICKPREVIEW – премахва preview на щриховките, които се появяват при преминаване покрай затворени контури, при активна команда Hatch. Preview на щриховките изисква доста ресурс от компютъра и при по-слаб хардуер се получава досадно насичане. Променливата може да бъде със стойност 0 (OFF) или 1 (ON). Моят съвет е да изключите това quickpreview.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *