Малко познати опции на основни команди в AutoCAD – Copy, Rotate, Scale

autocad-unpopular-command-optionsЕто някои опции в популярни команди, които са непознати и не се използват от голяма част от потребителите на AutoCAD.

 

 

Команда Copy

При изпълнение на командата, след задаване на базова точка на копиране, в командния ред се появява опция Array. Преди да цъкнете втората точка, изберете опцията Array (с натискане на “A” от клавиатурата или директно с цъкване с мишката върху командния ред) и задайте брой на елементите, които искате да се получат след копиране. След това продължете с посочване на втората точка за копиране:

autocad-unpopular-copy-options

Команда Rotate

При изпълнение на командата, след задаване на базова точка на въртене, в командния ред се появява опция Copy. Ако я изберете, след завъртане на обектите, на чертежа ще останат и оригиналните (незавъртени) обекти:

autocad-unpopular-rotate-options

Може и да ви се стори странно, но съм срещал AutoCAD потребители, които не са съвсем начинаещи, но не познават опцията Reference на командата Rotate. С нейна помощ можете да завъртите обекти, като ги ориентирате по вече същшествуващи елементи, които не са под “точен” ъгъл. Когато изпълнявате Rotate->Reference се появява и опцията Points. С тази опция може да зададете ъгъл, който не съвпада с базовата точка на въртене. На картинката по-долу – изберете опция Points и посочете точки 1 и 2 за да ориентирате болта по направление на линията:

autocad-unpopular-rotate-by-points-options

Команда Scale

Отново има опции Copy и Reference->Points – аналогично на командата Rotate. Само че с опцията Points, можете да направите Scale на обекта с Reference, без да е нужно базовата дължина и новото положение да лежат на една линия:

autocad-unpopular-scale-by-points-options

Скрити команди в Grips

Когато маркирате един или няколко елемента, можете да хванете техните маркери (Grips) и да редактирате елемента чрез преместване на маркера. Ако преди да посочите някой от маркерите задържите клавиша Shift, то ще можете да изберете няколко маркера, които да разтегляте едновременно:

autocad-unpopular-scale-grip-editМоже също така да маркирате няколко обекта, да запонете да влачите един от маркерите и да натисните Space клавиша. Тогава вместо Stretch на маркера, започва да се изпълнява команда Move за цялата група, с базова точка този Grip. Ако натинете пак Space, командата ще се смени на Rotate, после Scale, Mirror и накрая пак ще се върне на Stretch. Извикани по този начин, командите също имат опции, но понякога са доста по-различни от при стандартно извикана команда:

autocad-unpopular-scale-grip-command

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *