Облачни CAD/CAM/CAE решения на Autodesk

autodesk-360-cloud-services

Следвайки общата тенденция на софтуерните производители, Autodesk непрекъснато подобрява и разширява облачните продукти и услуги, които предлага. В тази статия може да видите кратко описание на наличните в момента облачни решения. Част от тях са безплатни, други могат да се ползват с тримесечен или годишен  абонамент,  а трети са достъпни с абонамент към десктоп продукт.

Пълен списък на предлаганите от Autodesk продукти и услуги можете да намерите на http://www.autodesk.com/360-cloud.

Облачните продукти и услуги на Autodesk може да групираме в зависимост от областта, в която се използват.

Общо проектиране

A360 Team

Облачна услуга за организация на екипната работа и проектите с възможности за преглед, търсене и съвместна работа, които могат да се ползват от десктоп или мобилни устройства.

AutoCAD 360

Наличен за Windows, Android и  iOS. Възможности за преглед, споделяне, вмъкване на бележки в проекта и редактиране на DWG файлове с набор (ограничен) от AutoCAD команди.
https://www.youtube.com/watch?v=r5OX6n6BUJI

Rendering in A360

Облачна услуга за рендиране (създаване на фотореалистични изображения с висока резолюция на тримерни проекти), която разчита на практически неограничена компютърна мощност за да се генерират изображенията по-бързо. Услугата се предоставя като част от абонамента за някои от продуктите на Autodesk.

Photo on ReCap 360

Облачно базирана фотограметрична услуга, с която на базата на фотографии можете да създадете текстуриран 3D модел (3D mesh и/или облак от точки). Изключително полезна услуга за всеки архитект, строителен конструктор, геодезист, машинен инженер. Достъпна с абонамент.

Архитектура, конструкции и сградни инсталации

Energy Analysis for Revit

Energy Analysis for Revit е облачно базирана услуга за енергийни симулации базирано на технологията на Green Building Studio. Стартира се директно през Revit.

Green Building Studio

Софтуер за енергийни анализи, който позволява на архитектите и ОВК инженерите да анализират цялата сграда, оптимизират консумацията на енергия и въглеродните емисии и още в самото начало на проекта да работят за проектирането на пасивни сгради. Облачно-базиран, софтуерът помага на екипите да създават по-бързо екологични и устойчиви проекти със мощни средства за анализ.

autodesk-360-cloud-services-gbs

Structural Analysis for Revit

Structural Analysis for Revit осигурява облачно-базирани инструменти за конструктивен анализ на строителни обекти, като част от процеса на Строителна Информационното Моделиране (BIM). Услугата е полезна като:

  • Разширява модела от Revit Structure към облака за статични анализи
  • Намалява прекъсването на работния процес като се ползват анализи в облака
  • Визуализира и изследва резултатите от статичния анализ директно в Revit Structure
  • Подобрява работния процес с възможността за взимане на решения на базата на анализ възможно най-рано.

autodesk-360-cloud-services-structural-analysis-for-revit

Инфраструктурно проектиране

InfraWorks 360

Autodesk Infraworks 360 е новаторски продукт за концептуален инфраструктурен дизайн, предназначен за изследване на проектни варианти от урбанисти и пътни проектанти. Той има редица възможности за вмъкване на теренни и солид модели, добавяне на пътища, концептуални сгради, озеленяване и много други елементи на идейния проект. Предлагат се и два специализирани модула Autodesk Roadway Design и Autodesk Bridge Design.

Машиностроително проектиране

Fusion 360

Първият облачен 3D CAD/CAM/CAE продукт. С Fusion 360 споделянето на модела и съвместната работа върху него е естествен процес. Освен стартиране на проекта от нулева точка, можете да ползвате като основа и 3D сканирани данни или модели (създадени с други CAD системи) за да създадете своя проект. На разположение на потребителя са отлични възможности за 3D проектиране, включително директно моделиране и на свободни 3D форми.

Autodesk Configurator 360

За онлайн фирмени каталози на изделия. Различните конфигурации на изделието се създават в Autodesk Inventor чрез използване на iLogic или с Inventor ETO и се зареждат в облачния Autodesk Configurator 360. Клиентите имат възможност да избират през онлайн браузер между различни конфигурации на изделието, да изтеглят избраната в желан CAD формат за да я използват във свои проекти.

Optimization for Inventor

Създадените с Inventor детайл и/или сглобена единица могат да бъдат оптимизирани с тази облачна услуга, при зададени критерии и да бъде избран най-ефективния вариант на дизайна, като се разчита на голяма изчислителна мощност за по-бързо получаване на рзултатите.

PLM 360

Autodesk предлага нов облачен подход за управление на жизнения цикъл на изделията, който може да помогне както на малки и средни по големина фирми така и на големи международни корпорации, по-ефективно да разработват, произвеждат, продават и поддържат своите изделия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *