Локализирана база данни с профили за AutoCAD Structural Detailing

панел за дефиниция на профилиAutoCAD Structural Detailing има много богата база данни със сечения на стоманени профили, но е с означения съгласно конкретния стандарт. Тъй като част от изпълнителите са свикнали надписите на елементите да са различни от каталога, се появява проблем (например CAE (по европейския каталог) e L-профил, както сме свикнали да пишем ). Описанието на профилите на английски език пък създава объркване за потребителите на AutoCAD Structural Detailing, които имат слаби познания по чужди езици. Едно добро решение е прилагането на локализирана база данни, в която описанията и имената на сеченията са променени (без да се променят самите характеристики на сеченията).

Екипът на КАД Пойнт локализира европейската база данни за метални профили на AutoCAD Structural Detailing на български език. Имената на сеченията се отразяват автоматично в таблиците със спецификацията и чертежите на елементите. Всеки клиент на КАД Пойнт, който има интерес към тази база, може да свърже се с нас, за да я изпратим  заедно с указания. Ето и няколко примера:

екран

екран

екран

чертеж

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *