Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 09.10.2015

На 09.10.2015г. от 10:30 часа КАД Пойнт ще направи Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016. В нея ще видите създаване на модел на стоманена конструкция и последващо генериране на чертежи за фази КМ и КМД. Continue reading “Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 09.10.2015”

Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. в гр.София

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Continue reading “Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. в гр.София”

Курс по Revit Structure в гр.София 29.09-02.10.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 29.09-02.10.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 29.09-02.10.2015”

Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 18.09.2015 (видео)

На 18.09.2015г. от 10:00 часа КАД Пойнт ще направи Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016. В нея ще видите създаване на модел на стоманена конструкция и последващо генериране на чертежи за фази КМ и КМД. Continue reading “Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 18.09.2015 (видео)”

Autodesk Advance Steel 2016 – основни характеристики на програмата

КАД Пойнт е официален партньор на GRAITEC за България, като основният фокус е върху Autodesk Advance Steel – най-новото ни предложение за проектиране на стоманени конструкции. В тази статия са описани основните възможности на програмата за моделиране и изготвяне на проекти във фаза КМ и КМД. Continue reading “Autodesk Advance Steel 2016 – основни характеристики на програмата”

Как да променим вида на линията на разрезите в Revit

За различните елементи и фамилии в Autodesk Revit, има различни места, където са сложени инструменти за настройката им. Някои от тях се настройват в самия редактор на фамилии (Family Editor), други при настройка на типовете, а някои от Object Styles на Revit. За потребители, които не са свикнали с програмата, търсенето на съответната настройка може да означава загуба на много ценно време. Continue reading “Как да променим вида на линията на разрезите в Revit”

Моделиране на наклонена опора в Robot Structural Analysis

rotated-support-robotПри моделирането на по-специфични конструкции, понякога се налага използването на наклонена опора. Локални оси в в Autodesk Robot Structural Analysis имат прътите, плочите, обемните елементи, но не и възлите. Continue reading “Моделиране на наклонена опора в Robot Structural Analysis”

Относителни и абсолютни коти в Revit

В повечето случаи проектите на сгради и съоръжения имат относителна кота ±0.00, която е съотнесена към абсолютната й надморска височина. Това отбелязваме в забележките или в чертежите като изписваме например “кота ±0.00=315.25”. Как може да се използват тези коти в Revit, без да смятаме и да надписваме на ръка?

Continue reading “Относителни и абсолютни коти в Revit”

Нови инструменти за конструктивно проектиране от КАД Пойнт

logo bimwareОт 01 Август 2015 г. КАД Пойнт стана официален партньор за продуктите BIMware на фирмата Robobat Polska Sp. z o.o. , която разработваше програмата за статичен и динамичен анализ на строителни конструкции – ROBOT Millennium. Тя бе закупена от Autodesk и в момента ви е позната под името – Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Continue reading “Нови инструменти за конструктивно проектиране от КАД Пойнт”

Revit – необходимо е повишено внимание при дименсии на отвори в плочи

revit-floor-openingRevit притежава доста добри инструменти за поставяне на отвори в стени, плочи и т.н. Това е възможно да стане както с вградените фамилии за отвори (system families), така и с фамилии дефинирани от потребителя. Тук искам да обърна внимание на една подробност при използването на командата “Vertical Opening”. Continue reading “Revit – необходимо е повишено внимание при дименсии на отвори в плочи”