Принтиране на чертежи в Revit

Plot-in-RevitAutoCAD дълго време беше синоним на “проектиране с компютър” и всички сме свикнали с разпечатването на чертежи от AutoCAD – независимо дали това става чрез Layout-и или директно от Model Space. В Autodesk Revit нещата са по-различни и може да се загуби ценно време докато се „преборим“ с интерфейса.

Мащаби

Първата разлика е определянето на мащаба на разпечатания чертеж ( за тези, които са свикнали да принтират директно от Model Space в AutoCAD) – тук не е необходимо да пресмятаме  нещо от сорта „чертал съм сантиметри, искам чертежът да излезе в 1:50, какво трябваше да пише в plot scale – 1mm=5units?“ .

revit-scaleВ Revit задаваме мащаба на елементите на чертежа още в изгледа, в който и редактираме. Revit поема грижата да изобрази надписите и дименсиите със съответната височина, както и правилния мащаб на линиите. При вмъкването на изгледите (разрези, разпределения, детайли и т.н.) в чертожния лист (Sheet) те са със зададен мащаб. Аналогията е близка с Layouts в AutoCAD. По същия начин елементите на чертожните листове – рамка, етикет и др. са с действителни размери, както трябва да бъдат на отпечатани на чертежа.

Редактиране на чертожен лист

При създаване на нов  чертожен лист Revit ни възможност да изберем рамка с антетка (titleblocks) или да оставим празен лист. Първата ни задача е да имаме правилно създадена рамка за съответния формат на листа, на който ще печатаме.

За пример ще дам рамка за лист формат A1. Размерите на A1 са 594x841mm (размерите на всички стандартни формати – Wikipedia, Paper size ). Ако искаме да имаме празно пространство от рамката до ръба на листа от порядъка на 5-10mm и поне два пъти по толкова в предната част (например за перфориране) размерът на рамката става:

L=841-10-20=811mm, H=594-10-10=574mm.

Фамилия за рамка A1

Ако правим рамка за конкретен плотер, който работи с определена ширина на ролката, нещата са същите. Ако например ролката на плотера е 914mm и искаме лист с размери 600/914mm, размерите на рамката ще бъдат 580/884mm. В този случай оставянето на празно простраство при ръбовете на листа е добра идея, защото в повечето случаи плотерите не печатат до ръба на листа, а на 2-3 mm от края.

След правилно оразмерената рамка, остава да сложим избраните изгледи със съответен мащаб в чертожния лист.

Инсталиране на плотер

Инсталирането на плотери в AutoCAD е доста улеснено от Plotter Manager и там с лекота се инсталират виртуални плотери само за AutoCAD. В Revit използваме принтерите инсталирани в операционната система. За инсталиране на плотер е необходимо да разполагаме с неговите драйвери. Тъй като повечето копирни центрове  публикуват драйверите на своите плотери в сайтовете си, те могат да се изтеглят от там или от страниците на съответния производител. След това се инсталират в компютъра, като се задава да плотират във файл. За Windows 7 това става от Control Panel->Devices and Printers->Add printer.

Друг вариант, който може да бъде по-удобен за много потребители, е чертежите да се плотират в PDF формат и така да се пускат за разпечатване. В AutoCAD има вграден PDF принтер, но в Revit няма. Вариантът е да се инсталира системен принтер, който да печата в PDF файл. Ако е инсталирана платената версия на Adobe Acrobat, се инсталира и такъв принтер.

Едно много добро безплатно решение за PDF принтер е CutePDF Writer – може да се изтегли от официалната страница. Освен самия CutePDF Writer, е необходимо да се инсталира и PS2PDF converter. На същата страница има и линк за безплатен конвертор GPL Ghostscript 8.15.

Настройки в Plot панела

Когато изберете команда плот се отваря следния панел:

revit-plot-panel

 В карето Print Range може да изберете дали да плотирате текущия прозорец/чертеж (Current Window) или видимата част от текущия прозорец (Visible portion of  current window). Не е налична опция да изберете поле за плотиране, както в AutoCAD с Plot-Window. Можете да разпечатате няколко чертежа едновременно с опцията Selected views/sheets. С бутона Setup влизате в настройките на самия плот:

revit-plot-panel-setup

В полето Name можете да зададете име и да запазите тези настройки за друго плотиране. В Paper Placement избирате как да се разположи изгледа на листа – центрирано или с някакъв offset спрямо границите на листа или границите на Print Area. Ако сте си направили рамката, както съм описал по-горе, то тогава задайте offset до границите на листа 0,0mm. Когато в карето zoom избирете Fit to page, чертежът ще се разположи в произволен мащаб, така че да се побере в листа. За да плотирате в точен мащаб, изберете Zoom 100%. Не е правилно от тук да задавате мащаб (примерно като зададете различен процент от 100%) тъй като ще се промянят и височините на надписи и дименсии и мащаба на линиите.

В карето Options можете да изключите плотирането върху листа на референсните планове и работни равнини, регионите, които използвате за изрязване на изгледа и т.н. Не е необходимо тези елементи да се скриват във изгледите преди плотиране и така пестите не малко време.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *