Autodesk Revit 2014 – какво ново да очакваме

revit-2014-badgeДо излизането на новия Revit 2014 остават по-малко от три седмици и от Autodesk обявиха какви нововъведения ще включва продукта. Условно межа да ги разделим на общи за целия продукт подобрения и такива за отделните специалности – архитектура, конструкции и инсталации.

 

Подобрения на общата платформа на Revit

 • Подобрения в редактиране с двойно кликване – редактиране на елементи посредством двойно кликване. Редакция с double-click на assembly , отваряне на таблици, активиране на изглед, редакция на профили, щриховки, схеми и други. Наличен е нов диалогов панел за настройка на командите при двойно кликване;
 • Застопорени прозорци на интерфейса  – комбиниране на прозорци в един панел с табове. Интегриране на съществуващ интерфейс от Microsoft® за диалогови прозорци. API за външни разработчици за програмиране на застопорени прозорци;
 • Подобрения в съвместимостта – подобрения в импорт/експорт на IFC, DWF, DWG/DXF и Layer Standards. Импорт и explode на 3D solids в 3D елементи на Revit;
 • Подобрения в организацията на материалите – табове в редактора, браузър по материали, редакция на материали;
 • По-добра продуктивност – инструменти Bring to Front/Send to Back за множество елементи, контрол на посоката на divided surfaces, надписване на материали в заключени 3D изгледи;
 • Crop Regions с неправилна форма – reference и crop региони с неправилна форма,по-лесно представяне на вмъкнати планове в модела;

revit-2014-non-rectangular-crop

 • Подобрение на таблици – управление на свойствата на текста и форматирането на таблиците. Облекчен достъп до данните, изписването и взаимовръзките. Добавена е възможност за показване на графика в заглавния ред на таблиците;
 • Подобрения в селектирането – изключване на линкове, избор на елементи в подложката, избор на елементи по повърхнина, изключване на pinned елементи, влачене на елементи в селекция;

revit-2014-selection-improvements

 • По-добра навигация в изгледите – изключване на тежките графични елементи по време на въртене на модела, pan и  zoom. Поддържа се във всички изгледи и дисциплини;
 • Подобрения при точкови масиви – интгриране с новия engine за точкови масиви. Могат да се прихващат точки и да се определят равнини. Налични са нови възможности за визуализация и контрол;
 • Разделяне на нива – свиване на изгледа с cut-line, изключване на излишни или припокриващи се обекти в план;

revit-2014-cut-levels

 • Алтернативни дименсии – показване на стойности едновременно за главни и алтернативни единици по едно и също време. Поддържа се за всички видове дименсии;
 • Подобрен програмен интерфейс (API);

Основни подобрения за архитекти

 • Енергиен анализ на строителни елементи – напълно автоматино генериране на Енергиен Аналитичен модел, едновременна работа с и без Revit room / space обекти, използване на модела в Revit за енергиен анализ директно в различни нива на детайлност;

2014_energy_model

 • Разместени елементи – настройване на изгледи с разместени елементи, изобразяване на вертикали от инсталации, модулни рамки, санитарии в помещения;

revit-2014_Displaced_Elements

 • Room Calculation Point – добавена за всички фамилии, които са част от обзавеждане на помещение. Осигурява правилно преброяване на елементите при спецификация на помещенията;

revit-2014-room-calculation-point

 • Подобрения в парапети и стълби – подобрение при позоциониране на водещата линия на стълби. Могат да се визуализират временни дименсии в стълби. Подобрено е присъединяването (join) на стълбите. Подстъпалната площадка може да се редактира директно.

revit-2014-stairs-and-railings

 Основни подобрения за строителни инженери

 • Подобрен аналитичен модел – подобрено позициониране на аналитичните стени, филтри на база освобождавания във възли, надписи на аналитични възли и закоравявания. Могат да се специфицират аналитични и геометрични елементи в една и съща таблица;

revit-2014-analytical-model

 • Подобрение в армировката – фигурни железа по евро стандарти, подобрено моделиране и визуализация на заварени врежи, изчисление на дължината на армировката и таблици за UK армировки;
 • Настройка на местоположението на армировките в елементите – нови типове позиции за армировки, нови възможности при редактиране на местоположението. По-голям контрол при поставянето на армировката;

revit-2014-reinforcement

 • Подобрено надисване на армировки – нови напдписи за няколко пръта едновременно. Надписи на група армировки;

 revit-2014-reinforcement-section

 • Подобрено позициониране на греди и връзки – подобрено позициониране на геометрията чрез отместване (offsets). Независими от елемента подравняване и отметване на крайните точки;
 • Последователност на присъединяваните елементи – нов инструмент Switch Join Order, промяна на последователността за свързване на елементи (join);

revit-2014-join-order

 • Инструменти за анализ и оразмеряване в Revit* – достъп до Structural Analysis for Autodesk® Revit**. Връзка с  Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 2014. Запазване на резултатите от изчислението и инструменти за преглеждане. (*Сваля се от сайта Autodesk Exchange Apps. ** Само при валиден абонамент);

 Основни подобрения за инсталации

 • Решетки за въздух върху тръбите – поставяне на решетки директно върху въздуховодите, нови типове решетки, разпределение на потока за подръжка на промяна на размерите;

revit-2014-Air-Terminal

 • Ъгли на включване – определяне на допустими ъгли на включване при добавяне или редактиране на тръби, въздуховоди, кабел-канали и трасета;

revit-2014-pipe-angles

 • Затапване на краища на тръби – по-лесно добавяне на затапване, затваряне на отворени тръби или въздуховоди, добавяне на затапване на всички отворени караища на тръбни системи;
 • Изчисления на въздуховоди и тръбопрободи с външни програми – направа на изчисления за тръбопроводи и въздуховоди с помощта на API. Добавени са средства за проверка на изчисленията;
 • Темплейт за ВиК – поддържа дренажи, канали, клапи и други. Притежава специфични за ВиК проекти изгледи;

revit-2014-plumbing-template

 • Разделяне на инсталациите – разделяне на големи инсталации на по-малки, по-лесно управляеми системи. Ново меню със съдържание, нов системен браузър и инструменти в ribbon-a;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *