Прехвърляне на настройки и фамилии от един модел на Revit в друг

revit-transfer-project-standardsВ повечето случаи, необходимите за работа фамилии и настройки са в темплейта, който ползваме при започване на нов модел. Тук ще покажа начина за прехвърляне на настройки от един готов модел в друг.

Елементите, които могат да се прехвърлят между два модела са:

  • фамилии (families) и типове на фамилии, включително и системни фамилии;
  • дебелини на линии, материали, настройки на изгледи (view templates) и стилове на обекти;
  • специализирани настройки за инсталации;
  • специализирани настройки за конструкции;
  • стилове за надписване (annotation styles), щриховки;
  • настройки за принтиране;
  • настройки за експорт към *.DWG файлове (виж статия за настройките при експорт за AutoCAD);

Командата се за прехвърляне е Transfer Project Standards и се намира в менюто Manage:

revit-transfer-project-standards-command

Когато прехвърляте елементи, в които са вмъкнати други елементи, Revit прехвърля автоматично и вмъкнатите. Например, ако прехвърляте типове стени и не е отбелязан за прехвърляне някой от материалите в слоевете на стената, Revit ще го прехвърли автоматично.

За да извършите прехвърлянето трябва в Revit да са отворени и двата файла – изходния и този, в който ще прехвърляте. Командата се стартира в модела, в който ще се прехвърлят новите елементи. В панела, който се отваря, може да изберете кои елементи и настройки да бъдат прехвърлени:

transfer-project-standards-panel

Когато при прехвърлянето се срещнат елементи с еднакви имена, програмата проверява дали са еднакви самите елементи. Ако елементите (фамилии и настройки) са различни в двата модела, но са с еднакви имена, Revit дава възможност за избор – дали да се презапишат върху съществуващите, дали да се оставят съществуващите или да се добавят само новите:

transfer-project-standards-difference

Копие на тази статия и други статии за Revit може да намерите в новия ни блог, посветен изцяло на Revi и BIM тук…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *