Несвързани греди в Revit Structure

Може би ви се е случвало, при моделиране на конструкция в Revit Structure да се окаже, че някоя греда не е “закачена” за съседните  конструктивни елементи – греди или колони. Това може да доведе до проблеми при прихващане чрез 3D snapping или до некохерентност на аналитичния модел.

 

 

При преглеждане на модела в ниво на детайлност fine всичко изглежда наред.

Един от начините е да се прегледа модела на ниво на детайлност coarse. Тъй като Revit разпознава главни, второстепенни греди и т.н. на “незакачените” греди е присвоен тип Other. Тези греди се изобразяват с по-тънка линия от останалите:

При малък модел все пак е по-лесно да се открият по-този начин, но все пак се изисква не малко взиране. Добър подход в този случай е да се промени стила на изобразяване на гредите от тип Other с друг, ясно видим цвят:

 

Сега вече ясно “незакачените” греди се открояват в общия план:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *