Новото в Autodesk Robot Structural Analysis 2015

Какво ново са добавили  Autodesk в Robot Structural Analysis 2015? По традиция нововъденеия има във всички части на програмата – самото моделиране, нови анализи, подобрения при оразмеряването на стоманени и стоманобетонни елементи. В тази версия няма изменения и новости в интерфейса на програмата. Както във всяка нова версия на Робот, тук са добавени актуализирани кодове (норми) за оразмеряване за разлчини държави.

Симулация на ветрово натоварване

Едно от най-добрите нововъведения безспорно е интегрирането на симулация на аеродинамичен тунел в самата програма. След направената симулация, елементите се натоварват автоматично в отделно товарно състояние с получените от симулацията стойности:

Може да се използва както за панели и плочи, така и за прътови конструкции:

Този тип анализ на конструкцията няма да замести натоварването по норми, но ще даде още една проверка за сложни по форма конструкции, при които определянето на ветровото натоварване според нормите е нееднозначно или с големи приближения. Налични са няколко посоки на въздейсттвие на вятъра, като могат да се задават разлчини параметри  – скорост, налягане, височина на терена спрямо нулата на координатната система на модела.

Метод за директен анализ (Direct analysis method – DAM)

Ново допълнение за оразмеряване на усточйивост съгласно AISC (американски норми). Самият метод отчита намалената коравина на елементите на база изчислителната им дължина. Изчиленията се извършват с отчитане на моментите от втори ред и т.н. Подробно обяснение на метода ето тук http://www.aisc.org/UploadedContent/OnlineVideoCourseFiles/Set_2/part1.html

След изчисление, в един и същи модел (файл) можем да превключваме между стандартния и DAM модели. Съответно при орамерителните процедури, Робот автоматично избира необходимата комбинация. За да “пусне” DAM анализ, трябва модела да бъде създаден в 3D темплейт.

Нов Block Lanczos алгоритъм за модален анализ

По-бърз е от стандартния Lanczos algorithm и особено подходящ за големи модели.

Моделиране на фермови греди

Добавена е възможност за дефиниране на потребителски фермови греди (Joist Girder):

Нов инструмент за редакция на модела

Много добър инструмент, който определено липсваше – Cut by plane. С с негова помощ, можете да разделите различни видове елементи (греди, коли, плои, стени и др.) по определена равнина. Много подходящо при моделиране на наклонени плоскости в произволна равнина:

Нов начин  за обменяне на модела с Revit – Structural Model eXchange (SMX)

По-бързо е прехвърляне на модела между двете порограми. При прехвърляне от Робот към Ревит, не се ъпдейтва целия модел, а само промените. Вече може да извърши и прехвърляне с помощта на файл (*.smx), като за това не е необходимо и двете програми да са инсталирани на един и същи компютър.

Нов тип съединение за стоманени конструкции – Splice Connection

Достъпно е за Eurocode EN 1993-1-8 и полския код PN90-B/3200:

Нови стандарти за оразмеряване и обновяване на вече съществуващи

нов French National Annex NF EN 1993-1-1/NA:2013
нов American Standard ANSI/AISC 360-10
нов Russian Standard SP 16.13330.2011
ъпдейт на национални приложения за Еврокод:
EC2 Belgian NA – NBN EN 1992-1-1 ANB:2010
EC2 Danish NA – DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011
Dutch NA – NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011
EC2 Romanian NA – SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
EC2 Singapore NA – NA to SS EN 1992 – 1-1 : 2008
Swedish NA – EN 1992-1-1/BFS 2011:10 EKS8
нова редакция на ACI 318 code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *