Курс по Robot Structural Analysis от 23.04.-26.04.2013г.

robot-training-04-2013Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 23.04.-26.04.2013г.  Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Следва моделиране на стоманено хале и масивна сграда в 3D. Обучението преминава през всички етапи от изчислението на сградите – геометрия, статичен и динамичен анализ, оразмеряване, изваждане на резултати в различни формати.

Курсът се провежда в четири дни от 9:00 до 14:00 часа в учебния център на КАД Пойнт на ул.Дунав 59 – виж на картата. За всеки курсист е предвидено работно място с компютър. Програма на курса може да видите тук.

За информация и записване се свържете с нас на телефон 02 983 30 01 или 02 983 29 72.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *