Опън-натискови пръти в Robot Structural Analysis – как се разпределят товарите

robot-truss-barsПри създаване на модел на прътови конструкции в Robot Structural Analysis често се налага някои пръти да бъдат моделирани да работят само на осова сила. Например при X-връзки. Единият начин да постигнем това е да заложим стави в двата края на пръта – тогава основното усилие в пръта ще бъде осовото, с незначителни моменти от собствено тегло.

Другият начин е да зададем на пръта да работи изрично само на осова сила, като в допълнение можем да изберем дали да бъде само опънна или натискова. Това става с командата Advanced  properties, извиква се от менюто Geometry->Additional Attributеs->Advanced bar properties.

robot-truss-bars-panel

Robot изписва truss до пръта, съответно truss, comp или truss, tens за само натискови или само опънни пръти.

Използването на truss bars трябва да се съобразява с начина на разпределение на товарите върху пръта. Собственото тегло на елемента се прилага във възлите. Осовото натоварване се разпределя нормално.

Много е важно да се отбележи, че натоварвания перпендикулярни на оста на пръта се игнорират от програмата. Това се отнася за товари приложени директно върху пръта – равномерно разпределени (Uniform load on a bar), трапецовидни (Trapezoidal load on a bar) и концентрирани сили върху пръти (Bar force). Т.е. тези натоварвания не “изтичат” никъде, все едно ги няма.

Товарите разпределени от Claddings  се прилагат във възлите на опън-натисковия прът.

Това се вижда от следващия пример.  С помощта на Cladding разпределям еднопосочно площен товар върху трите напречни греди. Средната греда е моделирана като oпън-натискова. Товарът, който се поема от нея, е пренесен във възлите и надлъжната греда получава моментова диаграма:

robot-truss-bars-diagram

Не така стои обаче въпросът при плочи. Там опън-натисковият прът се игнорира при разпределянето на товарите:

robot-truss-bars-plates

6 thoughts on “Опън-натискови пръти в Robot Structural Analysis – как се разпределят товарите”

 1. като казваш “плочи” имаш предвид нещо с огъвателна коравина ли?

 2. За съжаление при спектрален анализ опцията не сработва. Не се получават услия в диагоналите на X-връзката. Задал съм и двата диагонала да опънни. При статично изследване всичко е нормално. Дали не съм пропуснал някоя отметка?

  1. не, грешката не е при въвеждането. Избирането само на опън прави задачата нелинейна и в почти всички случаи при модален (спектрален) анализ няма математическо решение на задачата, диагоналите да са само опънни. Вариантът е да пускаш диагоналите да работят и на опън и на натиск при модален анализ.

   1. Благодаря за информацията. Наистина същото се случва и с други програми. Редно е ако в дадена ситуация програмата не може да даде решение да информира затова. Иначе смятам Х-връзката да моделирам с само с единия прът truss. Много е удобно, т.к. стенното ограждане (cladding) няма породи огъване във връзката.

 3. С моделирането на X-връзката с един прът ще получиш реалната коравина, но пък няма да натовариш едната колона. Връзка с два пък ще натовари колоните наполовина…
  Оносно натоварване на диагонала на огъване от cladding-a, може да го избегнеш – виж тази статия:
  http://structure.cadpoints.com/robot-claddings-display/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *