Autodesk Robot Structural Analysis – как лесно да намерим маркираните възли и пръти (видео)

При моделиране и изследване на строителни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis е необходимо лесно да може да намерим местоположението в модела на група от възли, пръти или плочи. Обикновенно това се налага при проверка на модела за грешки преди или след решение.

В тези случаи програмата маркира проблемните елементи. Но в един голям модел  е трудно да се намерят избраните елементи само с наблюдаване на модела. Особено ако има грешки във възли от мрежата от крайни елементи на плочите.

За бързо визуализиране е предвиден инструмент при настрйоката на изгледите. При стартиране на панела с настройки от десен-клик->Display трябва да изберем отметката Display attribute only for selected objects. Тогава ще виждаме само селектираните елементи. Може да избираме и какво точно да се показва за тези елементи – поредни номера, сечения и други.

В следващото видео може да видите как става избора на обекти по гореописания начин:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *