Обединяване на елементи в групи в Robot Structural Analysis (или има ли Layers в Robot?)

rsa-grouping-elementsПри изграждане на модела на конструкцията в Robot Structural Analysis, често се налага да избираме много елементи едновременно – за промяна на сечение, завъртане на оси, натоварване и т.н.

Единият от вариантите е това да стане с въведената преди две версии възможност, за избиране на елементи с еднакви сечения, тип, материал и други характеристики през контекстното меню. Това става като се позиционира върху даден елемент с курсора (без да се маркира) и с десен бутон на мишката се избира Select Similar:

rsa-grouping-elements-select-similar

Друг вариант е да се използва командата за бърза селекция:

rsa-grouping-elements-quick-selector

След стартирането на панела Selection, можем да избираме възли, пръти, панели, товарни състояния, геометрични обекти по различни характеристики. Това става като маркираме съответното сечение (или друга характеристика) и с бутона “Стрелки нагоре” правим нова селекция. Бутонът “Стрелка нагоре и знак плюс” добавят елементи към съществуваща селекция, а “Стрелка нагоре и знак минус” премахват елементи от съществуваща селекция:

rsa-grouping-elements-quick-selector-panel

Горните два метода са много полезни и ускоряват работата. Но ако например искате да изберете всички колони в конструкцията, но те са с различно сечение, тогава трябва да избирате няколко сечения. Доста по-удобно е, предварително да си обединим елементите в групи и след това бързо да ги избираме*. 

Това става по следния начин:

  1. Правите селекция на елементите, които ви трябват;
  2. В панела Selection (от предишния метод) избирате tab-а Group;
  3. Избирате бутона “Стрелка надолу”
  4. Задавате име на групата.

rsa-grouping-elements-create-groupСега по всяко време от този панел може да изберете тези групи.

Друг много бърз начин за избиране на групите е да отворите tab-а Groups в Object Inspector-a (1). Там избирате групите, които искате да маркирате (2) и натискате бутона Refresh Selection (3).

А ако ви е липсвала концепцията на слоевете от AutoCAD, групите отново дават възможност да се възползвате от подобен инструмент. С помощта на бутони (4) може да направите група (Group)  Active или Inactive. Това обаче не ги гаси или светва автоматично. Трябва след това да изберете бутоните (5), които показват само активните или изключват неактивните групи. За да се върнете в нормален изглед, натиснете появилият се бутон Exit (6).

rsa-grouping-elements-palette

 

*По примера на Starcraft, Warcraft и други полезни софтуерни продукти 😉

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *