Разлики между Robot Structural Analysis и Robot Structural Analysis professional

Autodesk Robot Structural Analysis се предлага в два варианта:

Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Autodesk Robot Structural Analysis

Разликите между двата продукта можете да видите в сравнителната таблица, но в най-общи линии разликите са в зависимост от типа на анализ, видовете конструкции и/или конструктивни елементи, които ще се изчисляват и ограниченията в броя на възлите и елементите . Конфигурациите се различават и по включените модули за оразмеряване според типовете конструкции и/или отделни конструктивни елементи, земетръс, подвижни товари, оразмеряване на връзките на металните конструкции, включване към натоварването на конструкцията на товари от сняг и вятър, подпорни стени и др.

Autodesk Robot Structural Analysis

Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Structure Types
2D and 3D bars

Plates

Shells

Stress plane

Deformation plane

Axisymmetric

Volumetric

Number of elements
Bar elements

3,000

Unlimited

Nodes

7,000

Unlimited

Analysis
Static linear

Dynamic – Model

Dynamic – Spectral

Dynamic – Seismic

Buckling

Harmonic

Transient

Nonlinear transient

Pushover

Elasto-plastic

Footfall

Frequency response function

Concrete Reinforcement Codes
ACI 318-2002

AIJ 1985 Japan

BAEL

BS 8110

CP65

CSA A23.3-94

DIN 1045

DM 9-1-1996

EC2 (ENV:1991)

EC2 (EN: 2004)

EC2 NAD Finnish

EC2 NAD Italian

EC2 NAD German

EH91

EHE99

GB 50010 China

IS 456 India

NEN 6720

PN-84/B-03264

PrPN-B-03264

SNIP 2.03.01-84

STAS 1017/0-90

Steel Codes

ADD 80

AIJ-ASD 05

ANSI/AISC 260-05

ASD

BS 5950

CAN/CSA

CM66

CNR-UNI

DIN 18800

EC3 2005

EC3 2005 Fire

EDF

Eurocode 3

LRFD 2000

NBE EA-95

NEN 6770

PN 032

SABS

STAS

Swedish

Norwegian

SNIP II-23-81

SE-A Acero

GB50017

Complex columns PN

Complex columns EC

Complex columns CM66

Thin walled EC3

COM Interface

Connections

Bolted connections

Welded connections

Joints with steel angles

Welds

Gussets

Pinned column base

Fixed column base

Concrete column base

Hollow-section joints

Connection: beam-beam

Connection: beam-column

Connection: Two-sided beam-column

Timber: natural

Timber: glued

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *