Autodesk Robot Structural Analysis – пример за цилиндричен резервоар

Резервоар в Robot Structural AnalysisПри изчисляването на подобен тип конструкции има особености, които не прилагаме често в повечето модели. Показал съм някои специфични моменти както при моделиране на геометрията и натоварването, така и при получаване на резултатите.

Резервоарът е стоманобетонен, с диаметър 12m  и височина 10m, стените и дъното са с дебелина 20cm.

Continue reading “Autodesk Robot Structural Analysis – пример за цилиндричен резервоар”

Стоманобeтoнна плоча – оpaзмеpявaне в Autodesk Rоbоt Struсturаl Analysis и изчepтаване на apмиpовка в АutоСАD Struсturаl Detailing (видeo)

арировка на СТБ плочаВ това видeo ще ви покажа част от възможностите за оpaзмеpявaне на cтoмaнобeтoнни плочи в Autodesk Rоbоt Struсturаl Analysis и последващо изчepтаване на apмиpовката в АutоСАD Struсturаl Detailing.

На показания мoдeл в Rоbоt и направен статичен анализ и следва да се орамери плочата, съставена от два панела. За левия панел задавам  първи ред apмиpовка по глобалната ос X и втори ред – по ос Y.

Continue reading “Стоманобeтoнна плоча – оpaзмеpявaне в Autodesk Rоbоt Struсturаl Analysis и изчepтаване на apмиpовка в АutоСАD Struсturаl Detailing (видeo)”

AutoCAD Structural Detailing – настройки по темплейтите за армировки

AutoCAD Structural Detailing - настройки за армировкаНастройките за чертане в AutoCAD Structural Detailing се пазят в темплейта, който зареждаме при отваряне на нов чертеж. Най-добрата практика е да се направи собствен темплейт, като се започне от някой от готовите. Отваряне на съществуващ темплейт става от Главно Меню->Open->Drawing и за Files of type се избере Drawing Template.

Continue reading “AutoCAD Structural Detailing – настройки по темплейтите за армировки”

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - началоОразмеряването на стоманобетонни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis може да стане по различни стандарти – в конкретния случай съм използвал Eurocode. Едно от удобствата при изчисляване на стоманобетонни конструкции е специално пригоденият темплейт на изгледите, разработен за стоманобетонни конструкции. Добавените изгледи в него не присъстват в останалите темплейти за различните типове конструкции.

В Robot освен получаването на необходимата армировка за съответните зони, могат да бъдат изчислени реалните провисвания и пукнатини. Също така може да бъде автоматично коригирана армировката, така че пукнатините и провисванията да бъдат в допустимите граници.

Continue reading “Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis”