Онлайн семинар: Основи на фамилиите в Revit – 16.12.2015, Сряда от 10:30 часа (видео)

На 16.12.2015 от 10:30 часа КАД Пойнт организира онлайн семинар-демонстрация посветен на фамилиите в Revit. В него ще бъде разяснено какво е това фамилия (family) в Revit, видовете фамилии и основните стъпки при създаването на една фамилия.

Continue reading “Онлайн семинар: Основи на фамилиите в Revit – 16.12.2015, Сряда от 10:30 часа (видео)”

Курс по Revit Structure в гр.София 29.09-02.10.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 29.09-02.10.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 29.09-02.10.2015”

Как да променим вида на линията на разрезите в Revit

За различните елементи и фамилии в Autodesk Revit, има различни места, където са сложени инструменти за настройката им. Някои от тях се настройват в самия редактор на фамилии (Family Editor), други при настройка на типовете, а някои от Object Styles на Revit. За потребители, които не са свикнали с програмата, търсенето на съответната настройка може да означава загуба на много ценно време. Continue reading “Как да променим вида на линията на разрезите в Revit”

Относителни и абсолютни коти в Revit

В повечето случаи проектите на сгради и съоръжения имат относителна кота ±0.00, която е съотнесена към абсолютната й надморска височина. Това отбелязваме в забележките или в чертежите като изписваме например “кота ±0.00=315.25”. Как може да се използват тези коти в Revit, без да смятаме и да надписваме на ръка?

Continue reading “Относителни и абсолютни коти в Revit”

Revit – необходимо е повишено внимание при дименсии на отвори в плочи

revit-floor-openingRevit притежава доста добри инструменти за поставяне на отвори в стени, плочи и т.н. Това е възможно да стане както с вградените фамилии за отвори (system families), така и с фамилии дефинирани от потребителя. Тук искам да обърна внимание на една подробност при използването на командата “Vertical Opening”. Continue reading “Revit – необходимо е повишено внимание при дименсии на отвори в плочи”

Курс по Revit Structure в гр.София 14.07-17.07.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 14.07-17.07.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 14.07-17.07.2015”

Курс по Revit Structure в гр.София 12.05-15.05.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 12.05-15.05.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 12.05-15.05.2015”

Курс по Revit Structure от 10-13.02.2015 в гр.София

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 10.02.-13.02.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure от 10-13.02.2015 в гр.София”

Точно чертане в Revit – настройки на прихващанията (snaps)

revit-snapsПрихващанията в Revit са много подобни на тези, с които сме свикнали в AutoCAD. Има обаче и някои малки разлики. Continue reading “Точно чертане в Revit – настройки на прихващанията (snaps)”

Autodesk Revit – съвместна работа в един модел

revit-workshareЕдин от силните инструменти на Autodesk Revit е съвместната работа на няколко проектанта върху един обект (файл). При работа на екипа в локална мрежа е достатъчно споделянето на един централен файл, достъпен за всички в мрежата. При отдалечен достъп през интернет е необходим Revit Server. Continue reading “Autodesk Revit – съвместна работа в един модел”