Autodesk Revit – custom curtain wall

Revit - custom curtain wallЗа моделирането в Revit на по-сложни curtain systems въхру произволни повърхности, се налага да се изплозва други техники вместо вградената функция Curtain System. В следващия пример ще ви опиша накратко последователността на работа при използване на Curtain Panels.

Continue reading “Autodesk Revit – custom curtain wall”

Наклонени греди в Revit

Един от начините да моделирате наклонена греда в Revit е да зададете различни стойности на Start Level Offset и End Level Offset в панела Properties на гредата. В такъв случай е възможно да допуснете грешка поради точността, с която въвеждате тези стойности. Обикновенно се въвежда крайна стойност (с една, две, или повече значещи цифри), а действителната кота е с много повече значещи цифри след запетаята.

Continue reading “Наклонени греди в Revit”

Несвързани греди в Revit Structure

Може би ви се е случвало, при моделиране на конструкция в Revit Structure да се окаже, че някоя греда не е “закачена” за съседните  конструктивни елементи – греди или колони. Това може да доведе до проблеми при прихващане чрез 3D snapping или до некохерентност на аналитичния модел.

Continue reading “Несвързани греди в Revit Structure”

Автоматично генериране на реални конструкции от mass елементи – Revit structure generator

Autodesk labs предлагат полезно приложение за Revit Structure – Structure Generator. С негова помощ много бързо от маси могат да се създават модели в ранната фаза на проектиране. Това е полезно при разработката на концепцията да дадена сграда още в идейното решение на архитектурното решение. Continue reading “Автоматично генериране на реални конструкции от mass елементи – Revit structure generator”

Фамилии в Revit – вертикална кота (+видео)

Инструментите за създаване на собствени детайли, нови елементи и въобще за “приспособяване” на Revit към нашите изисквания са фамилиите (Families). Чрез тях можем да ускорим и подобрим създаването на модела и основно да променим вида на окончателните чертежи. В поредица от статии ще ви покажа примери за създаване на различни видове Families.

За начало ще започна с вертикална кота за разрези. Continue reading “Фамилии в Revit – вертикална кота (+видео)”

Принтиране на чертежи в Autodesk Revit – част 1

plot in revit

Голяма част от проектантите са свикнали с разпечатването на чертежи от AutoCAD – независимо дали това става чрез Layout-и или директно от Model Space. В Autodesk Revit нещата са по-различни и може да се загуби ценно време докато се “преборим” с интерфейса.

Първата разлика е определянето на мащаба на разпечатания чертеж ( за тези, които са свикнали да принтират директно от Model Space в AutoCAD) – тук не са необходимо да пресмятаме  нещо от сорта “чертал съм сантиметри, искам чертежът да излезе в 1:50, какво трябваше да пише в plot scale – 1mm=5units?” . Continue reading “Принтиране на чертежи в Autodesk Revit – част 1”

Autodesk Revit – съвместна работа в един модел

 

Един от полезните инструменти за екипна работа в Autodesk Revit е съвместната работа на няколко проектанта върху един обект (файл). При работа на екипа в локална мрежа е достатъчно споделянето на един централен файл, достъпен за всички в мрежата. При отдалечен достъп през интернет е необходим Revit Server.

Continue reading “Autodesk Revit – съвместна работа в един модел”

Новото в Autodesk® Revit® Structure 2012

 

Новите функции и подобрения обхващат няколко групи:

  • Повишена продуктивност
  • Строителен информационен модел (BIM)
  • Сътрудничество и прозводителност

Continue reading “Новото в Autodesk® Revit® Structure 2012”

Приложение на Аutоdеsk Rеvit Structure и Аutоdеsk Rоbоt Struсturаl Аnаlysis Professional при пpoeктиpaнето на мостови кoнcтpукции

Most Rеvit

Continue reading “Приложение на Аutоdеsk Rеvit Structure и Аutоdеsk Rоbоt Struсturаl Аnаlysis Professional при пpoeктиpaнето на мостови кoнcтpукции”

Аutоdеsk Rеvit Structure – връзки с АutоСАD

В този пост ще разгледаме някои от начините за вмъкване и експорт на чepтежи и обекти между Rеvit и АutоСАD.

Вмъкването на чepтежи в Rеvit става от tab-a Insert:

меню Insert

Continue reading “Аutоdеsk Rеvit Structure – връзки с АutоСАD”