Как да премахнем символите за мерни единици при експорт на таблици от Revit към MS Excel

units-in-revit-tablesЕдно от предимствата на работата с Revit е, че това е BIM софтуер и във всеки един момент могат да се извадят таблични справки и количествени сметки за модела. Revit подържа експорт на таблиците към Excel, като съдържанието на клетките обикновено е в текстов формат.

В следващия пример съм направил количествена сметка на вложените материали по обем и таблицата в Revit изглежда ето така:

units-in-revit-tables-quant

След експорт в Excel всички клетки са в текстов формат, дори и стойностите на количествата:

units-in-revit-tables-quant-excel-one

Ако искаме тези стойности да се използват във формули имаме два варианта: да премахнем мерните единици след стойностите на количествата в Excel или по-добрия вариант – да ги експортнем от Revit само като числа.

Това може да стане като в настройките на таблиците изберем да не се показват мерните единици още в Revit-ската таблица. Това става като изберем за съответната колона на таблицата Field Format, след това премахваме отметката Use project settings и в клетката Unit symbol изберем None.

units-in-revit-tables-setup

Така в Revit вече няма мерни единици, а експортнатата в Excel таблица изглежда ето така:

units-in-revit-tables-quant-excel-two

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *