Кратки клавишни команди в Rеvit

В Rеvit няма команден ред, но въпреки това има кратки клавишни команди по подобие на АutоСАD. Те могат да се променят и добавят като се изберат Options от главното менюи от User Interface се избере Customize пред Keyboard Shortcuts:

За разлика от АutоСАD обаче, тези команди не се съхраняват в обикновен текстов файл, а в файл в XML формат. Ако искате да си “вземете” кратките команди на друг компютър, може да го направите с бутоните Export и Import в долния ляв ъгъл на панела Keyboard Shortcuts.

Всички стандартни кратки команди може да видите тук: Rеvit_Keyboard_Shortcuts_Guide.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *