Новото в Revit 2018 за конструкции


Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

В новата версия на Revit 2018 са добавени много нови инструменти и са подобрени вече съществуващи функционалности. Конструктивните подобрения са главно в армировките и съединенията за стоманени конструкции.

Тук ще опиша част от общите нововъведения, които са от полза и за конструктори:

В тази версия вече може да се вмъква като линк модел от Navisworks. Много удобна опция при нужда от съгласуване с проектанти, които не използват Revit.

Вече е възможно добавянето на параметри за Groups и Links, както и правенето на таблици за  Groups и Links.

В тази версия са подобрени Global Parameters. Вече може да задавате като глобален параметър ъгъл и радиус, а не само дължина.

Тук вече следват подобренията специално за конструкции.

Добавени са над 100 нови съединения за стоманени конструкции.

В тази версия, стоманените съединения могат да се правят и за профили с потребителски сечения, а не само тези отинсталацията на Revit.

В съединенията може да се избира поредност на елементите в съединението.

Следващите подобрения се отнасят до моделиране на армировката.

В Revit 2018 може да се моделират армировки в сложни по форма елементи.

Армировка с променлива дължина, не само по линеен закон, но и в крива.

Графично редактиране на границите на армировката (Rebar Constraints) в 3D изгледи.

Моделиране на армировка във вмъкнати елементи от *.SAT файлове.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *