Проектиране на стоманени конструкции в 3D с AutoCAD® Structural Detailing 2011 (+ видео)


Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

връзкаУсъвършенстването на програмите за конструктивно проектиране дава възможност за качествена промяна на процеса на проектиране – от двумерни чертежи към истинско тримерно моделиране на конструкциите.  Една част от AutoCAD Structural Detailing е насочена именно в тази посока – проектиране на стоманени конструкции в 3D.

Моделът на конструкцията може да се създаде “на празен лист” директно в програмата или  да се вмъкне от вече създаден модел в Autodesk Revit Structure или  Autodesk Robot  Structural Analysis.

3D модел

AutoCAD Structural Detailing 2011 предлага библиотеки от профили по различни стандарти ( EN, DIN, ГОСТ и много други).  Предвидена е възможност за създаване на съставни греди и колони.  Налични са богат набор от автоматично създавани връзки между отделните елементи. Видът на връзката и отделните части се избират от проектанта – болтова, на заварки, монтажна или заводска, оребряване и т.н. С инструментите предвидени в програмата могат да се създадат и нестандартни детайли. Автоматично могат да се генериратX-връзки, стълби, парапети, столици  и др.

Създаването на отделните марки става автоматично в зависимост от типа на връзките – монтажни или заводски, като проектантът може да контролира всеки елемент или негова част и  да създава свои марки. При номерирането и надписването на елементите програмата следи за повтарящи се позиции и марки. КМД ригел

От готовия модел се генерират автоматично необходимите чертежи – монтажни схеми, детайли, производствеи чертежи. Автоматично се създават таблици и количествени сметки за отделни марки или за цялата конструкция. Благодарение на проектирането в 3D вече е възможно и лесно създаване на тримерна схема на конструкцията или 3D детайли. Всеки един изглед, нивото на детайлност, видомостта на елементи, надписи и др. могат да се настройват и коригират. Мащабирането на елементите и схемите е според вижданията на проектанта.

3D схема с таблица на позициите и марките

С възможностите, които предлага AutoCAD Structural Detailing 2011 са ясни предимствата на тримерното проектиране пред начина на работа използван до момента. Въпроса за възприемането на новия подход за проектиране вече не е “дали?”, а “кога?”

Вижте подробно видео за проектирането на стоманени конструкции с AutoCAD Structural Detailing:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *