Разлики между Robot Structural Analysis и Robot Structural Analysis professional

Autodesk Robot Structural Analysis се предлага в два варианта:

Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Autodesk Robot Structural Analysis Continue reading “Разлики между Robot Structural Analysis и Robot Structural Analysis professional”

Локализирана база данни с профили за AutoCAD Structural Detailing

панел за дефиниция на профилиAutoCAD Structural Detailing има много богата база данни със сечения на стоманени профили, но е с означения съгласно конкретния стандарт. Тъй като част от изпълнителите са свикнали надписите на елементите да са различни от каталога, се появява проблем (например CAE (по европейския каталог) e L-профил, както сме свикнали да пишем ). Continue reading “Локализирана база данни с профили за AutoCAD Structural Detailing”

Линейни елементи в модул армировка на AutoCAD Structural Detailing

Тази опция се използва за дефинирането на линейни елементи (сечение на стоманобетонен конструктивен елемент показван с неговата дължина) – например стени, хоризонтални обрамчващи пояси и др. Прилагането на линейни елементи става в две фази:

  • дефиниране на сечението с неговите елементи и запазването му в базата данни на харддиска;
  • вмъкване на готово сечение от базата в чертежа с присъединяването на дължина и разстояние между напречните елементи.

Continue reading “Линейни елементи в модул армировка на AutoCAD Structural Detailing”