Изготвяне на количествени сметки – бързо и точно с Autodesk Quantity Takeoff

box shotПродуктовата гама на Autodesk включва малко популярна до момента програма за изготвяне на проектно-сметна документация – Autodesk Quantity Takeoff. Без значение от фазата, в която се намира дадена сграда – по време на проектиране или строителство – Autodesk Quantity Takeoff позволява бързо изготвяне на количествени сметки и оценка на разходите. Continue reading “Изготвяне на количествени сметки – бързо и точно с Autodesk Quantity Takeoff”