Стоманени конструкции в AutoCAD Structural Detailing – създаване на модел стъпка по стъпка – Част 3

Част 3 – Автоматично създаване на монтажни марки и номериране на позициите

След изграждане на тримерния модел на конструкцията, следва да определят монтажните марки в конструкцията. AutoCAD Structural Detailing извършва това автоматично, според вида на снаждането меджду отделните елементи – заводски или монтажни заварки и болтове. Използва се бутона Group Assemblies:

създаване на марки Continue reading “Стоманени конструкции в AutoCAD Structural Detailing – създаване на модел стъпка по стъпка – Част 3”