Комплексно определяне на количества с Quantity Takeoff

Един от най-добрите инструменти на Autodesk Quantity Takeoff е комплексното определяне на вложените материали. Чрез създаването на група, се извличат различните видове материали в един обект. В конкретния пример – зидария, мазилка и теракот за една стена.

Continue reading “Комплексно определяне на количества с Quantity Takeoff”