Autodesk Revit 2014 – какво ново да очакваме

revit-2014-badgeДо излизането на новия Revit 2014 остават по-малко от три седмици и от Autodesk обявиха какви нововъведения ще включва продукта. Условно межа да ги разделим на общи за целия продукт подобрения и такива за отделните специалности – архитектура, конструкции и инсталации.

 

Continue reading “Autodesk Revit 2014 – какво ново да очакваме”

Курс по Robot Structural Analysis от 23.04.-26.04.2013г.

robot-training-04-2013Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 23.04.-26.04.2013г.  Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Continue reading “Курс по Robot Structural Analysis от 23.04.-26.04.2013г.”

Произволни типове сечения в Robot Structural Analysis

robot-custom-sectionsПонякога се налага да използваме сечние, което не е включено в стандартните каталози на Robot и не можем да го представим с параметричните типове сечения заложени в програмата. За тези случаи е предвиден модул, в който можем да дефинираме произволно сечение и Robot сам изчислява необходимите характеристики. Сечението може да бъде запазено в каталог за многократно иазползване. Continue reading “Произволни типове сечения в Robot Structural Analysis”

Прехвърляне на настройки и фамилии от един модел на Revit в друг

revit-transfer-project-standardsВ повечето случаи, необходимите за работа фамилии и настройки са в темплейта, който ползваме при започване на нов модел. Тук ще покажа начина за прехвърляне на настройки от един готов модел в друг. Continue reading “Прехвърляне на настройки и фамилии от един модел на Revit в друг”

Приложение (plug-in) за пилоти за Autodesk Robot Structural Analysis

robot-piles-plug-inЧесто са ми задавали въпрос дали е възможно с Robot да се проектират пилоти. Да, с Robot може да се моделират сгради на пилотно фундиране. Необходимо е да се моделира пилотът като прътов елемент и към него да се приложат съответните пружинни константи. Единият вариант е това да стане на ръка. Continue reading “Приложение (plug-in) за пилоти за Autodesk Robot Structural Analysis”