Курс по Revit Structure в гр.София 12.05-15.05.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 12.05-15.05.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 12.05-15.05.2015”

Какво е новото в AutoCAD 2016

autocad-2016-what-new

Новата весрия AutoCAD 2016 е официално на пазара. Има много на брой дребни нововъведения, които допринасят за удобната работа с продукта, както и няколко “по-големи” новости, които  значително ускоряват работата на потребителя. Отначало може да се отчете файловия формат – той остава непроменен:

Continue reading “Какво е новото в AutoCAD 2016”