AutoCAD Structural Detailing 2015 Hotfix

Autodesk пускат hotfix за AutoCAD Structural Detailing 2015, за да коригират проблема с автоматичното номериране на позициите в Steel модула. Hotfix-a може да изтеглите от тук ASD 2015 Positioning Hotfix. Изтеглете файла ASD_2015_Positioning_Hotfix_64bit.zip и разархивирайте някъде на диска. Рестартирайте компютъра. Отворете инсталационната папка на AutoCAD, която нормално се намира в C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2015. Там преименувайте файла RBCTCore.dll в RBCTCore.dll_old. Копирайте на негово място новия файл RBCTCore.dll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *