Как да изчертаем дъга с точна дължина в AutoCAD

autocad-draw-arc-with-given-lengthВ AutoCAD няма възможност за задаване на дължината на дъга по време на изчертаване. Ако разгледате опциите в командата за изчертаване на дъга (Arc) в AutoCAD, ще видите, че където се задава дължина, става въпрос за дължина на хордата. Дължината на дъга не може да се променя и от Properties панела. Има все пак няколко начина, да изчертаете дъга с точна дължина:

Някои колеги използват Lisp функции, които да изчертаят “точна” дъга. Друг вариант е, на база радиуса и търсената дължина на дъгата да се пресметне на ръка централния ъгъл, който е наличен като опция в командата. И в двата случая обаче има твърде много смятане. Има два много по-удобни метода.

Единият е чрез командата LENGTHEN.

autocad-draw-arc-with-given-length-lengthenПърво изчертавате дъга с нужния радиус и произволна дължина. След това стартирате командата LENGTHEN и от командния ред избирате опция Total. Въвеждате нужната дължина и посочвате дъгата. В зависимост от това, от коя страна посочвате дъгата и дали е по-дълга или по-къса от необходимото, AutoCAD ще скъси (удължи) дъгата от съответната страна:

autocad-draw-arc-with-given-length-lengthen-click

Вторият начин е да използвате командата MEASURE. autocad-draw-arc-with-given-length-measure

Изчертавате дъга с по-голяма дължина от необходимата (или окръжност). Стартирате командата MEASURE – тя разделя обекти през зададени разтояния с помощта на точки или блокове. Посочвате изходната дъга и задавате разстояние. Така командата поставя точки (Points) през съответното разстояние по цялата дъга. След това с елементарни команди като Trim или Break изрязвате тази част от дъгата, която ви е нужна:

autocad-draw-arc-with-given-length-measure-clickС последната команда може да ви се наложи, да настроите големината и вида на точките, които се визуализират с командата PTYPE:

autocad-draw-arc-with-given-length-ptypeУдобно е, в панела който се отваря, да изберете относително изобразяване на точките спрямо екрана и някакъв по-видим стил:

autocad-draw-arc-with-given-length-ptype-panel

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *