Кратки клавишни команди в Revit

revit-keyboard-shortcutsВ Revit няма команден ред както в AutoCAD, но все пак е предвидена възможност за извикване на команди от клавиатурата, а не само от бутоните от менюто. Част от съкратените команди са стандартните за Windows – Ctrl+N за нов модел, Ctrl+S за запис и т.н. За всяка една команда (Copy, Mirror, греда, колона и др.) може да зададете собствена комбинация от кратки клавишни команди. Това става като от главното меню изберете команда Options и в панела Options изберете User Interface->Keyboard Shortcuts:Customize.

revit-keyboard-shortcuts-options

В отворилия се панел Keyboard Shortcuts можем да асоциираме или премахнем клавишна комбинация за коя и да е команда. Можем да избираме и команди, които се отварят в контектсно меню при редактиране на определен вид елементи.

revit-keyboard-shortcuts-assign

При нужда можем да експортнем списъка с клавишните команди във файл за да го прехвърлим на друг компютър. Това става с бутоните Export и Import.

При работа в Revit комадата се активира при набиране от клавиатурата на съответната клавишна комбинация. Ако съкратената команда е само от един символ, след избиране на съответния клавиш трябва да натиснем и Space (шпация) или Enter. Ако съкратената команда е от два или повече символа е достатъчно да ги изберем един след друг и командата се активира.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *