Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.01 до 27.01.2017г. в гр.София

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от от 24.01 до 27.01.2017г. Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Continue reading “Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.01 до 27.01.2017г. в гр.София”

Курс по Revit Structure в гр.София 31.05-03.06.2016

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 31.05-03.06.2016 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 31.05-03.06.2016”

Курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в гр.София

КАД Пойнт организира курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Continue reading “Курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в гр.София”

Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. в гр.София

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Continue reading “Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 12.10-16.10.2015г. в гр.София”

Курс по Revit Structure в гр.София 29.09-02.10.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 29.09-02.10.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 29.09-02.10.2015”

Курс по Revit Structure в гр.София 14.07-17.07.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 14.07-17.07.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 14.07-17.07.2015”

Курс по Revit Structure в гр.София 12.05-15.05.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 12.05-15.05.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 12.05-15.05.2015”

Курс по AutoCAD Structural Detailing от 10.03-13.03.2015 в гр.София

Организираме курс в София по AutoCAD Structural Detailing. Курсът ще се проведе в учебния център на КАД Пойнт от 9:00 до 14:00, в четири последователни дни от 10.03. до 13.03.2015г. Continue reading “Курс по AutoCAD Structural Detailing от 10.03-13.03.2015 в гр.София”

Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.02-27.02.2015г. в гр.София

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.02-27.02.2015г. Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Continue reading “Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.02-27.02.2015г. в гр.София”

Курс по Revit Structure от 10-13.02.2015 в гр.София

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 10.02.-13.02.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure от 10-13.02.2015 в гр.София”