Проектиране на стоманени конструкции в 3D с AutoCAD® Structural Detailing 2011 (+ видео)

връзкаУсъвършенстването на програмите за конструктивно проектиране дава възможност за качествена промяна на процеса на проектиране – от двумерни чертежи към истинско тримерно моделиране на конструкциите.  Една част от AutoCAD Structural Detailing е насочена именно в тази посока – проектиране на стоманени конструкции в 3D.

Моделът на конструкцията може да се създаде “на празен лист” директно в програмата или  да се вмъкне от вече създаден модел в Autodesk Revit Structure или  Autodesk Robot  Structural Analysis.

3D модел

AutoCAD Structural Detailing 2011 предлага библиотеки от профили по различни стандарти ( EN, DIN, ГОСТ и много други).  Предвидена е възможност за създаване на съставни греди и колони.  Налични са богат набор от автоматично създавани връзки между отделните елементи. Видът на връзката и отделните части се избират от проектанта – болтова, на заварки, монтажна или заводска, оребряване и т.н. С инструментите предвидени в програмата могат да се създадат и нестандартни детайли. Автоматично могат да се генериратX-връзки, стълби, парапети, столици  и др.

Създаването на отделните марки става автоматично в зависимост от типа на връзките – монтажни или заводски, като проектантът може да контролира всеки елемент или негова част и  да създава свои марки. При номерирането и надписването на елементите програмата следи за повтарящи се позиции и марки. КМД ригел

От готовия модел се генерират автоматично необходимите чертежи – монтажни схеми, детайли, производствеи чертежи. Автоматично се създават таблици и количествени сметки за отделни марки или за цялата конструкция. Благодарение на проектирането в 3D вече е възможно и лесно създаване на тримерна схема на конструкцията или 3D детайли. Всеки един изглед, нивото на детайлност, видомостта на елементи, надписи и др. могат да се настройват и коригират. Мащабирането на елементите и схемите е според вижданията на проектанта.

3D схема с таблица на позициите и марките

С възможностите, които предлага AutoCAD Structural Detailing 2011 са ясни предимствата на тримерното проектиране пред начина на работа използван до момента. Въпроса за възприемането на новия подход за проектиране вече не е “дали?”, а “кога?”

Вижте подробно видео за проектирането на стоманени конструкции с AutoCAD Structural Detailing:

2 thoughts on “Проектиране на стоманени конструкции в 3D с AutoCAD® Structural Detailing 2011 (+ видео)”

  1. Здравейте ,

    Искам да попитам нещо , за което доста се рових , но така и не успях да открия как да променя . Става въпрос за вида и дължината на линията , която се използва когато имаме скъсяване на елементи . Къде мога да открия настройките за този елемент ?

    1. Здравейте,
      Скъсяване на елементи може да стане с обикновенна линия или полилиния, съответно с командите “Cut by line” и “Cut by polyline” от панела с инструменти “Machining”. Командите работят аналогично на командата “Trim” в AutoCAD. Относно дължината на линията (полилинията) – трябва да пресече целия профил в мястото на срязване. Отделните изрязвания по даден профил можете да редактирате, като маркирате профила и в Object Inspector изберете tab-a Parts Edition.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *