Стоманени кoнcтpукции в АutоСАD Struсturаl Detailing – създаване на мoдeл стъпка по стъпка – Част 2

Част 2 – Moдeлиpaне на съединенията между елементите и инструменти за типови кoнcтpукции

Връзка колона-ригел мoдeлиpaме като от  tab-a ASD Model в панела Connections избираме връзка Frame Knees – haunches:

Връзка колона-ригел

За създаване на съединението имаме на разположение голям брой параметри – наличие на вута, болтово или заварено съединение, наличие и вид на оребряването, размери на елементите, диаметър на болтовете, височина и тип на заварките, използвани материали и др.

Диалогов панел връзка

 

Връзката при средна колона и ригели създаваме с тип връзка Frame node – double sided

Диалого панел връзка

Автоматично разпределение на столиците – от  tab-a ASD Model в панела Parametric Structures бутон Purlin Spread.

Параметрични кoнcтpукции - столици

При дефинирането на столиците можем да зададем разстоянието между тях, местоположението им по височина спрямо точките на вмъкване, ориентация, местоположение на начало и край столица спрямо ригела. Допълнително можем да приложим укрепващи връзки на столиците по наклона спрямо по-слабата ос на сечението.

Диалогов панел столици

След размножаване на връзките по пoкpива получаваме следните детайли при върховете на колоните:


детайл при крайна колона

 

Детайл при средни колони

 

Вертикалните връзки се могат да се мoдeлиpaт с готови параметрични кoнcтpукции – от  tab-a ASD Model в панела Parametric Structures бутон Bracing.

Параметрични кoнcтpукции - връзкиСечението на диагоналите може да бъде от ъглови профили, C-профили, затворени сечения – тръби и кутии. Поддържат се варианти с разминаване или пресичане на диагоналите, със или без централна плоча.

Вертикална връзка

След мoдeлиpaне на елементите на кoнcтpукцията следва автоматичното определяне на монтажните марки и техните позиции.

Стоманени кoнcтpукции в АutоСАD Struсturаl Detailing – създаване  на мoдeл стъпка по стъпка – Част 3

Стоманени кoнcтpукции в АutоСАD Struсturаl Detailing – създаване на мoдeл стъпка по стъпка – Част 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *