AutoCAD Structural Detailing – вмъкване на един и същи блок в различни изгледи (видео)

Вмъкването на блокове в изгледи на AutoCAD Structural Detailing (за метални конструкции) понякога не е много лесно, поради начина на използване на слоевете (Layers) от самата програма. В общия случай, ако вмъкнете блок в един изглед в Edition Layout, после е невъзможно да го вмъкнете в друг изглед.

Организацията на словете в AutoCAD Structural Detailing е такава, че за всеки отделен изглед се създават набор от слоеве, започващи с името на изгледа. В примера, който е по-долу, за първия чертеж на детайл 1 са създадени следните три слоя :

  • xxdetail1_Drawing_Изглед отпред___DefaultObject_
  • xxdetail1_Drawing_Изглед отпред_Dimension_
  • xxdetail1_Drawing_Изглед отпред_Representor_

В тези три слоя програмата изчертава всички елементи на детайла – конструкцията, надписи, дименсии, осови линии и др. Ако вмъкнем елемент ( с copy/paste) от друг чертеж, AutoCAD  Structural Detailing автоматично сменя името на слоя на елементите за да съответстват на изгледа. Например ако вмъкнете елемент от друг чертеж в слой stomanobeton, той автоматично ще бъде преименуван на xxdetail1_Drawing_Изглед отпред_stomanobeton.

Това управление на словете обаче създава проблем, ако вмъквате блок. Тогава и блока, и самите елементи в него се вкарват автоматично в слой с името на изгледа. Ако решите да вмъкнете същия блок в друг изглед, той няма да се вижда, тъй като AutoCAD Structural Detailing прави видими слоевете само на текущия изглед.

Решението е лесно – когато вмъкваме нов блок в проекта, първо го вмъкваме в празен Layout. Всички елементи на блока трябва да бъдат в слой 0 (Layer 0), както и самия блок. Така в проекта блокът вече е дефиниран с елементи в слой 0. Когато такъв блок се вмъкне в различни слоеве (каквито са слоевете на различните изгледи), елементите в отделните копия на блока могат да бъдат в различни слоеве. Което всъщност ни трябва, за правилно изобразяване на чертежите в ASD.

В първата част на видеото може да видите какво се получава при неправилно вмъкване на блок директно в изгледа, а във втората му част – как правилно да вмъквате блокове в AutoCAD Structural Detailing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *