AutoCAD Structural Detailing – настройки по темплейтите за армировки

AutoCAD Structural Detailing - настройки за армировкаНастройките за чертане в AutoCAD Structural Detailing се пазят в темплейта, който зареждаме при отваряне на нов чертеж. Най-добрата практика е да се направи собствен темплейт, като се започне от някой от готовите. Отваряне на съществуващ темплейт става от Главно Меню->Open->Drawing и за Files of type се избере Drawing Template.

Програмата автоматично ни прехвърля в папката, в която се съхраняват файловете и не е необходимо да търсим по диска папки със странни имена. Описание на включените по подразбиране темплейти може да видите в следната таблица:

AutoCAD Structural Detailing - списък темплейти

Добре е да си изберете подходящ темплейт, върху който да настроите своя, тъй като от там се взимат и имената на слоевете (Layers), с които се изчертават елементите. Ако работите с руски интерфейс е по-добре да вземете файла RBCR-070.dwt, а за слоеве изписани на английски – RBCR-044.dwt (в последния не забравяйте да смените единиците от инчове в метрични). Когато преработвате темплейт, в него не трябва да има изчертани елементи, тъй като тогава не всички настройки са достъпни за промяна.

По-голяма част от настройките стават от меню ASD – Reinforcement->Settings->Job Preferences. В частта Codes/Materials са настройките за база данни (Database) на армировъчните пръти – за класове стомана  AI-AIII изберете база данни по SNIP, а за стомани B500, B420 – EN 1992. В дясната колона можете да промените символа за изобразяване на отделните класове на чертежа. За армировка, с означение със знак за диаметър “фи”, е добре да зададете User Symbol и да изпишете уникод символ за по-добър изглед в чертежа. Набирането на “фи” в уникод става, като задържите натиснат левия Alt клавиш и от цифровата клавиатура ( Num Lock) наберете 0216.

AutoCAD Structural Detailing - настройки за материали за армировка

Начинът за надписване на отделните пръти става от ASD – Reinforcement-> Settings-> Styles-> Reinforcement Description Styles. Тук за всеки тип елемент (стремена, прави пръти, площна армировка) се правят отделни настройки. Могат да се създадат няколко стила и да се укаже кой от тях е по подразбиране.

AutoCAD Structural Detailing - надписване на армировка

Настройката на таблиците със специфкация става от ASD – Reinforcement->Settings->Styles->Styles-Reinforcement tables:

AutoCAD Structural Detailing - таблици за армировка

След като направите вашите настройки запазете файла с ново име в папката при останалите темплейти. От общите настройки на AutoCAD от Главно Меню->Options настройвате кой темплейт да се зарежда по подразбиране при задаване на нов чертеж:

AutoCAD Structural Detailing - настройки по подразбиране

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *