Autodesk Revit – custom curtain wall

Revit - custom curtain wallЗа моделирането в Revit на по-сложни curtain systems въхру произволни повърхности, се налага да се изплозва други техники вместо вградената функция Curtain System. В следващия пример ще ви опиша накратко последователността на работа при използване на Curtain Panels.

В режим на редактиране на mass елемент избираме повърхността, за която искаме да създадем curtain system. В контекстното меню избираме показване на Surface и Pattern. От Properties избираме вида на решетката (в случая Rhomboid) и настройваме желаните разстояния във вертикална и хоризонтална посока.

Revit - edit surface

Ако искате да приложите и панели върху този растер е необходимо да се направи собствено Family. Избирам команда за нова фамиля от тип Metric Curtain Panel Pattern Based.rft.

Revit - custom curtain panel

Маркирате основната мрежа и за нея също се избира, че е от тип Rhomboid. Чрез водещите reference planes създавате mass element, който предсталява контура на клетката. В конкретния случай поставям точка, която използвам за reference plane. Изчертвам правоъгълник, който е с размери на сечението на рамката. Добра идея е тези размери да се добавят като параметри в новосъздадената фамилия, така че да подлежат на корекция и в модела.

Revit - custom curtain wall

След това маркирате профила на сечението (в случая – малкия правоъгълник) и референсните линии и зъздавате mass елемент с командата Create Form->Solid Form. Готовата фамиялия се вмъква в текущия проект. След избор за тип pattern новосъздадената фамилия получаваме крайният резултат:

Revit - custom curtain wall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *